Vaš interes i ušteda

SDPS d.o.o. tim čini 40 zaposlenih, od kojih su 80% osobe sa invaliditetom. Zbog toga naše preduzeće spada u kategoriju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Zahvaljujući tome, poslujući i sarađujući sa nama možete ostvariti uštedu u poslovanju na osnovu regulative u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

ŠTA JE OBAVEZA SVAKOG PREDUZEĆA PREMA REGULATIVI O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom svi poslodavci u Srbiji (bez obzira na oblik vlasništva i svojine) koji imaju 20 ili više lica u radnom odnosu, u obavezi su da zaposle jednu ili više osoba sa invaliditetom.

Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zaposli, najmanje jednu osobu sa invaliditetom. Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da u radnom odnosu ima najmanje dve osobe sa invaliditetom, a na svakih daljnjih započetih 50 zaposlenih još po jednu. Izvršavanje obaveze se prati mesečno, sa stanjem na poslednji kalendarski dan u mesecu. Obavaze zapošljavanja osoba sa invaliditetom oslobođeni su samo novoosnovani poslodavci i to u periodu od 24 meseca od dana osnivanja.

U slučaju da to ne uradi, poslodavac je u obavezi da mesečno uplaćuje iznos od polovine bruto ličnog dohotka (jedne, dve ili više osoba sa invaliditetom) Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Primera radi u oktobu 2023.godine ti “penali” iznosili su 59.459 dinara.

U slučaju da ne uradi ni jedno ni drugo, kako je predviđeno Instrukcijom oprimeni Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom može biti kažnjen novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara.

POSTOJI LI DRUGI NAČIN ISPUNJAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA IVALIDITETOM

Postoji i može vam doneti uštedu od oko 36%.

Ako vaše preduzeće nije u mogućnosti da zbog prirode vašeg poslovanja ili drugog razloga zaposli odgovarajući broj osoba sa invaliditetom, izvršavanje ove obaveze može se potpuno zakonski osnovano izvršiti uspostavljanjem poslovno-tehničke saradnje sa preduzećem kao što je SDPS d.o.o..

Ova saradnja podrazumeva izvršavanje finansijske obaveze iz ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, to jest kupovinu proizvoda ili realizaciju usluga po tržišnoj ceni, sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ili kako to Član 27. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom definiše: “Poslodavac koji u postupku javne ili druge nabavke izvrši finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i iz ugovora o kupovini proizvoda ili vršenju usluga tog preduzeća, izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko, u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi Republike Srbije, prema poslednjem objavljenom podatku, oslobađa se obaveze zapošljavanja 1 osobe sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.”

DRUGE PREDNOSTI I ODGOVORNOSTI PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Rezervisane javne nabavke  

Preduzeća kao što je SDPS d.o.o, to jest, udruženja ili privredni subjekti za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, mogu da učestvuju u postupku rezervisane javne nabavke.

Uslov je da osobe sa invaliditetom čine najmanje 50% zaposlenih tog udruženja ili privrednog subjekta.

Ova mogućnost definisana je Zakonom o javnim nabavkama koji takođe određuje da svi učesnici u zajedničkoj ponudi i svi podizvođači rezervisane javne nabavke moraju da pripadaju navedenoj grupaciji.

To nam daje mogućnost da svoje proizvode i usluge bolje i šire predstavimo na tržištu.

Promocija društvenoodgovornog poslovanja

SDPS d.o.o. kroz socijalnu inkluziju i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, pozivajući sve druge poslodavce da nas podrže i ostvare uštedu u svom poslovanju, promoviše društvenu odgovornost.

Društveno odgovorno ponašanje je u središtu dugoročne strategije održivog razvoja naše firme.

Svesni smo svoje odgovornosti da kao privredni subjekat koji zapošljava 80% osoba iz kategorije teže zapošljivih, na tržištu pružimo visoko kvalitetne usluge i proizvode.

U dosadašnjoj saradnji, sa izuzetno razgranatom mrežom poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana, smo pokazali da smo inovativni, profesionalni, odgovorni i da neprestano težimo daljem razvoju.

Kako to postižemo:

  • Ulažemo u znanje zaposlenih i usavršavanje njihovih veština
  • Podstičemo kreativnost i inovativnost naših zaposlenih – nagrađujemo dobre ideje, kreativnost, posvećenost i odgovorno izvršavanje zadataka
  • Nudimo konkurentne uslove zapošljavanja i obezbeđujemo kvalitetne uslove rada
  • Negujemo i podstičemo timski rad i zajedništvo
  • Konstantno otkrivamo nova polja poslovanja, tržišta za naše proizvode i partnere