Zakonske olakšice

(smanjenje troškova poslovanja)

Ilustrativni primer ponude sa efektom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji

Prema članu 27. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na svakih realizovanih 1.498.233,33 RSD bez PDV-a, firma štedi 539.364,00 RSD u narednih godinu dana neplaćanjem penala, što znači da je ušteda 36%.
Artikal Količina Jedinica mere Cenovni efekat ugovora (RSD) Efekat (%) PDV (%) Fakturna cena (RSD)
Artikal iz našeg asortimana 100,00 kom. 6,4 36 20 10
Za plaćanje bez PDV-a 10
Efekat ugovora 3,6
Vrednost robe sa obračunatom uštedom 6,4
Na osnovu poslednjeg objavljenog podatka Republičkog zavoda za statistiku (RZS) od 25.05.2021. mesečna obaveza za regulisanje zakonske obaveze zapošlavanja 1 osobe sa invaliditetom je 44.947,00 RSD, odnosno 539.364,00 RSD na godišnjem nivou. Vrednost ugovora se obračunava kao iznos 20 prosečnih bruto zarada u RS - 89.894,00 RSD x 20 = 1.797.880,00 RSD sa PDV-om. Realizovanim prometom sa našim preduzećem od 1.498.233,33 RSD bez PDV-a regulišete obavezu zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom u narednih 12 meseci i smanjujete troškove poslovanja za 539.364,00 RSD. Ovu uštedu od 36% izračunavamo kao odnos neplaćenih penala 539.364,00 RSD i vrednosti realizovanog prometa 1.498.233,33 RSD bez PDV-a.

Svaka firma koja zapošljava 20 ili više osoba ima zakonsku obavezu da na svakih 20, 50, 100, 150... itd. zaposlenih, zaposli po jednu osobu sa invaliditetom. Na primer, firma od 100 zaposlenih mora da zaposli najmanje 3 osobe sa invaliditetom (OSI).

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom predviđa tri načina regulisanja obaveze zapošljavanja OSI u svakom preduzeću koje ima 20 ili više zaposlenih:

 1. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (što zbog prirode posla nije uvek izvodljivo)
 2. Uspostavljanje poslovno-tehničke saradnje sa preduzećem kao što je naše i pre svega realizacijom prometa, u obračunskom periodu od godinu dana, u visini 20 prosečnih bruto ličnih dohodaka na nivou Republike Srbije, što prema poslednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku Republike Srbije, iznosi 1.797.880,00 RSD sa PDV-om, za jednu osobu sa invaliditetom
 3. Plaćanje penala - mesečno plaćanje u iznosu polovine bruto ličnog dohotka u Republici Srbiji za jednu osobu sa invaliditetom, što iznosi 44.947,00 RSD mesečno odnosno 539.364,00 RSD godišnje (prema podacima Republičkog zavoda za statistiku od maja 2021.)

Suština prednosti saradnje sa nama se ogleda u tome da firma izdvaja svakog meseca određena sredstva za neki potrošni materijal ili usluge, ali istovremeno po osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom plaća i penale ukoliko nema regulisanu obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Kupujući potrošni materijal i proizvode iz našeg asortimana ili koristeći naše usluge, firma dobija mogućnost neplaćanja penala. Podrazumeva se da mi robu i usluge isporučujemo u zahtevanom kvalitetu i po cenama koje firmi, u svakom slučaju, omogućavaju nesumnjivu uštedu u ukupnom trošku.

O nama

Preduzeće SDPS d.o.o. je osnovano septembra 2015. godine, a Rešenjem nadležnog Ministarstva od 21.11.2016. postalo je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI). Od ukupnog broja zaposlenih, 80% čine osobe sa invaliditetom.

Činjenica da se među našim klijentima nalaze vodeće domaće i strane kompanije, govori u prilog kvalitetu proizvoda i usluga koje pružamo. Iako je među nama većina kolega sa invaliditetom, svoje obaveza ispunjavamo odgovorno i u ugovorenim rokovima.

Mi smo preduzeće koje se bavi proizvodnjom i pružanjem usluga na čijem razvoju konstatno radimo. Tako smo 2016. krenuli sa pružanjem kancelarijskih usluga i proizvodnjom plastičnih kesa, a već naredne 2017. smo proširili ponudu na grafički dizajn, pripremu za štampu, kao i samu štampu i proizvodnju termo rolni. U međuvremenu smo kompletirali ponudu usluga na prepakivanje i tekstilne proizvode, a odnedavno smo u svoju ponudu uvrstili izradu i održavanje web sajtova (internet prezentacija) i na taj način proširili dijapazon naših usluga i na web dizajn.

Sarađujemo sa nekoliko renomiranih firmi u Srbiji u oblasti proizvodnje kesa i štampe, sa kojima kroz poslovno-tehničku saradnju i zakup dela proizvodnih kapaciteta uspevamo da ispoštujemo sve preuzete obaveze, kao i da uskladimo svoje poslovanje sa zakonskom regulativom koja reguliše oblast zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Na taj način i našim kupcima omogućavamo da regulišu pomenutu obavezu i time ostvare određene uštede u troškovima poslovanja.

U smislu svega navedenog, u mogućnosti smo da vam stavimo na raspolaganje sledeće delatnosti:

 • Proizvodnja termorolni (za POS terminale, fiskalne kase, NCR aparate) i kladioničarskih lista
 • Proizvodnja biorazgradivih potrošačkih kesa svih vrsta i dimenzija
 • Proizvodnja papirnih kesa
 • Proizvodnja radnih odela, majica, peškira i posteljine
 • Grafički dizajn i priprema za štampu svih vrsta promo i kancelarijskih materijala
 • Štampa - digitalna, ofset, flekso
 • Web dizajn - izrada internet prezentacija i njihova administracija (održavanje sajtova)
 • Brendiranje enterijera, eksterijera, vozila, kao i proizvodnja reklamnih displeja, stalaka i pregrada (od drveta, metala, stakla, pleksiglasa)
 • Laserska i CNC 3D obrada raznih materijala

Radi se o asortimanu proizvoda (kreiranim i proizvedenim na najsavremenijoj opremi) i uslugama vrhunskog kvaliteta na kojima su angažovani naši dobro obučeni zaposleni, među kojima značajno mesto zauzimaju osobe sa invaliditetom, u skladu sa njihovim mogućnostima.