Dokumenti

Image
APR Viline vode

Sertifikati

Image

Šta je rezervisana javna nabavka

Rezervisana javna nabavka je postupak javne nabavke u kojem mogu učestvovati samo ustanove, organizacije, udruženja ili privredni subjekti za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, ako ta lica čine najmanje 30% zaposlenih, pri čemu svi učesnici u zajedničkoj ponudi i svi podizvođači moraju da budu iz navedene grupacije. (Zakon o javnim nabavkama Član 37.) SDPS d.o.o. kao preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ima mogućnost da učestvuje u postupku rezervisane javne nabavke i time predstavi svoj asortiman proizvoda i usluga, koje mogu biti od javnog značaja na tržištu. Osim toga, saradnjom sa preduzećem kao što je SDPS, odnosno kupovinom navedenih proizvoda ili usluga, ostvaruje se mogućnost olakšane saradnje. Takva mogućnost predstavlja beneficije u smislu smanjenog novčanog troška za kupljeni proizvod ili uslugu.

promobox


sdpslogoViline vode 47, Palilula
11060 Beograd
+381 11 260 3584 .:. office@sdps.rs


fer proizvod


 

Viline vode 47, Palilula
11060 Beograd
+381 11 260 3584 .:. office@sdps.rs