Trening centar

Trening centar za unapređenje poslovnih veština je osnovan sa ciljem da pruža usluge edukacije u oblasti poslovanja svim fizičkim i pravnim licima koja žele da obezbede znanje neophodno za napredak u karijeri i kontinuiranu poslovnu produktivnost.

U našem trening centru nudimo različite vrste obuka i treninga koji se bave poslovnim temama kao što su poslovno pregovaranje, prodaja, edukacija stranih jezika, komunikacija, timski rad i rešavanje konflikata i unapređenja menadžerskih veština. Trening centar je opremljen savremenom opremom, novim nameštajem i prilagođen je osobama sa invaliditetom.

Sve edukacije vode iskusni i kompetentni predavači, koji svojim polaznicima pružaju alate koje će koristiti na putu unapređenja do profesionalaca.

Treninzi se održavaju grupno i koncipirani su tako da udovolje zahtevima polaznika. Trajanje obuka i treninga se razlikuje od teme do teme, a termini obuka su radnim danima u periodu od 8-16h.

Obuke su namenjene firmama i pojedincima, a mogu se sprovoditi u našem trening centru ili online. Sve obuke je odobrio Centar za akreditaciju javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i nakon završene obuke, polaznici stiču sertifikat o završenoj obuci.

Izborom korišćenja usluga i oblasti treninga i obuka, firme i kompanije čiji je broj zaposlenih veći od 20 dobijaju mogućnost oslobađanja izvršenja finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, o čemu možete više saznati u delu o saradnji sa nama.

Edukacije u ponudi:

  1. Engleski jezik (nivoi A1, A2, B1, B2,)
  2. Poslovno pregovaranje
  3. Prevencija sindroma sagorevanja
  4. Asertivna komunikacija

Naša firma takođe nudi programe obuka koje su namenjene osobama sa invaliditetom, a u cilju dokvalifikacije i prekvalifikacije. Posle uspešno završene obuke, osobe se osposobljavaju za rad na otvorenom tržištu ili u našoj firmi. Svi programi obuka poseduju rešenje o odobrenju za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

1. Osnovne tehnike knjigovezačke dorade

2. Pakovanje proizvoda

3. Web dizajn

4. Prerada plastičnih masa

5. Poslovni sekretar

6. Obuka za pripremu i oblikovanje grafičkih proizvoda