Memorandumi

Memorandum je list papira, najčešće A4 formata, na kome se nalaze osnovni podaci vašeg preduzeća (logo i naziv firme, bankovni račun, PIB, matični broj, kontakt telefon, web sajt itd.). Memorandumi spadaju u deo reklamnog materijala, daju prepoznatljivost vašoj firmi i iz tog razloga svaka firma treba da ima svoj memorandum koji će poslužiti poslovnoj komunikaciji. Memorandumi se štampaju na papiru, u jednoj ili više boja, uglavnom jednostrano, a po želji mogu da budu i dvostrano odštampani. Štampa na memorandumu se najčešće vrši ofset i digitalnom štampom, u zavisnosti od tiraža. Kod nas možete da izradite memorandume za svoju firmu, koji će dodatno govoriti o vašoj profesionalnosti, kreativnosti i entuzijazmu u poslovanju.