Koverte

Koverte su proizvod od papira koji služi kao ambalaža papirima i dokumentaciji većih formata. Pored toga što skrivaju sadržinu pošiljke, odlične su i kao reklamni materijal, jer su čest vid komunikacije – kako u opštoj, tako i u poslovnoj komunikaciji. Pored današnje digitalne tehnologije koja je znatno uznapredovala, koverte su uspele da sačuvaju svoju tradiciju u komunikaciji, pa i dalje predstavljaju neizbežan korak prilikom slanja dokumentacije od manje ili veće važnosti. Zato koverta mora da bude čista, uredna, čitko adresirana, ali i prijatno dizajnirana. Kao i vizit karte, koverte mogu da služe kao predmet koji će ostaviti prvi utisak na potencijalnog klijenta, saradnika i sl. Zato je veoma važno da ukoliko klijent odluči da koverat bude dizajniran, to bude kulturan, jednostavan, ali i upečatljiv dizajn, koji će davati informacije kao što su naziv, kontakt i adresa pošiljaoca.
Koverte se izrađuju u različitim dimenzijama, koje mogu da budu sa ili bez prozora, na levoj ili desnoj strani, sa ili bez štampe, za automatsko dodavanje itd. Po želji klijenta, koverte mogu da budu štampane i u punom koloru. Ukoliko se radi o standardnim kovertama, najčešće se štampaju ofset štampom. U zavisnosti od tiraža i kolorita za štampanje koverata, može da se koristi i digitalna štampa.