Trening centar za unapređenje poslovnih veština

Image
Image

Trening centar za unapređenje poslovnih veština osnovan je u cilju pružanja usluga fizičkim i pravnim licima koji žele da obezbede znanje neophodno za napredak u karijeri i kontinuiranu poslovnu produktivnost.

U našem trening centru nudimo različite vrste obuka i treninga koje se bave biznis temama poput poslovnog pregovaranja, prodaje, edukacije iz oblasti jezika, komunikacije, timskog rada i unapređenja menadžerskih veština.

Sve edukacije vode iskusni i kompetentni predavači, koji svojim polaznicima pružaju alate koje će koristiti na putu unapređenja do profesionalaca.

Treninzi se održavaju grupno i koncipirani su tako da udovolje zahtevima polaznika. Trajanje obuka i treninga se razlikuje od teme do teme, a termini obuka su radnim danaima u periodu od 8-16h.

Izborom korišćenja usluga iz oblasti treninga i obuka firme i kompanije čiji je broj zaposlenih veći od 20 dobijaju mogućnost oslobađanja finansijske obaveze odnosno uplate određenog iznosa u budžet Republike Srbije.

Vrste obuka

Naše obuke i kursevi iz oblasti menadžmenta, kao i iz ostalih oblasti su koncipirani tako da udovolje svakom vašem zahtevu. Organizuju se u različitim varijantama i sa različitim trajanjem.

ZA FIRME

  • U našem trening centru
  • Online obuke - organizuju se preko najsavremenije platforme za video sastanke
  • Otvorene obuke gde prisustvuju polaznici iz različitih firmi

ZA POJEDINCE

  • Online obuke - organizuju se preko najsavremenije platforme za video konferencije
  • U našem trening centru

Engleski jezik

Poslovno pregovaranje

Prevencija sindroma sagorevanja

Asertivna komunikacija

Image

KURS Engleskog jezika

Zašto je važno poznavati engleski jezik u poslovnom svetu?

Zato što je to najkorišćeniji jezik pored maternjeg i pruža kvalitet koji vam pomaže da budete mnogo efikasniji na poslovnom i životnom planu! Danas možete primetiti da i pored toga što ste odličan stručnjak iz svoje oblasti, ne možete tako lako pronaći posao ili napredovati na više pozicije ukoliko niste u stanju da vodite poslovni razgovor na engleskom jeziku. Stoga je jako važno ići u korak s vremenom i konstantno unapređivati svoje znanje i veštine koje se dana scene u poslovnom svetu.

ŠTA ĆETE NAUČITI NA KURSU

Polaznik/ca stiče nivo znanja engleskog jezika koji mu/joj olakšava obavljanje radnih zadataka i proširuje mogućnosti obavljanja poslova koji uključuju kontakte sa osobama koje komuniciraju na engleskom jeziku, stvara osnove za pristup bilo kakvoj novoj vrsti znanja i daljeg učenja i stručnog usavršavanja. Nakon završenog nivoa, polaznik može odmah početi sa usavršavanjem jezika na narednom nivou. Nakon završene celokupne obuke, polaznik dobija sertifikat o završenoj obuci i stiče neophodno znanje iz oblasti engleskog jezika.

PREDUSLOV ZA POHAĐANJE KURSA

Polaznik treba da ima završenu osnovnu školu.  Polazici mogu da budu zaposlena i nezaposlena lica. Za nezaposlene osobe uslov je da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

OSNOVNE INFORMACIJE O KURSU

Tip obuke: U sedištu trening centra/Online obuka

Minimalan broj polaznika: 5

Trajanje kursa: 48 h

Literatura: obezbeđena

Pre svake obuke, polaznicima se testira dosadašnje znanje kako bi se svaki polaznik svrstao u adekvatnu grupu.

promobox


sdpslogoViline vode 47, Palilula
11060 Beograd
+381 11 260 3584 .:. office@sdps.rs


fer proizvod


 

Viline vode 47, Palilula
11060 Beograd
+381 11 260 3584 .:. office@sdps.rs