Finansijka ušteda

regulisanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom uz značajno smanjenje troškova.

MISIJA

Ponuda saradnje malim, srednjim i velikim kompanijama koja pruža finansijsku uštedu, uz odličan kvalitet proizvoda i usluga, kreiranih od strane osoba sa invaliditetom.

VIZIJA

Postati sinonim za društveno odgovoran brend u Srbiji, poznat po svom širokom dijapazonu proizvoda, uz moto: “Jedan dobavljač je dovoljan”.

Zakonske olakšice
(smanjenje troškova poslovanja)

Ilustrativni primer ponude sa efektom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji

Prema članu 27. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na svakih realizovanih 1.518.866,66 RSD bez PDV-a, firma štedi 539.364,00 RSD u narednih godinu dana neplaćanjem penala, što znači da je ušteda 36%.
ArtikalKoličinaJedinica mereCenovni efekat ugovora (RSD)Efekat (%)PDV (%)Fakturna cena (RSD)
Artikal iz našeg asortimana 100,00 kom. 6,4 36 20 10
  Za plaćanje bez PDV-a 10
Efekat ugovora 3,6
Vrednost robe sa obračunatom uštedom 6,4
Na osnovu poslednjeg objavljenog podatka Republičkog zavoda za statistiku (RZS) od 25.05.2021. mesečna obaveza za regulisanje zakonske obaveze zapošlavanja 1 osobe sa invaliditetom je 44.947,00 RSD, odnosno 539.364,00 RSD na godišnjem nivou. Vrednost ugovora se obračunava kao iznos 20 prosečnih bruto zarada u RS - 89.894,00 RSD x 20 = 1.797.880,00 RSD sa PDV-om. Realizovanim prometom sa našim preduzećem od 1.498.233,33 RSD bez PDV-a regulišete obavezu zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom u narednih 12 meseci i smanjujete troškove poslovanja za 539.364,00 RSD. Ovu uštedu od 36% izračunavamo kao odnos neplaćenih penala 539.364,00 RSD i vrednosti realizovanog prometa 1.518.866,66 RSD bez PDV-a.

Svaka firma koja zapošljava 20 ili više osoba ima zakonsku obavezu da na svakih 20, 50, 100, 150... itd. zaposlenih, zaposli po jednu osobu sa invaliditetom. Na primer, firma od 100 zaposlenih mora da zaposli najmanje 3 osobe sa invaliditetom (OSI).

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom predviđa tri načina regulisanja obaveze zapošljavanja OSI u svakom preduzeću koje ima 20 ili više zaposlenih:

  1. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (što zbog prirode posla nije uvek izvodljivo)
  2. Uspostavljanje poslovno-tehničke saradnje sa preduzećem kao što je naše i pre svega realizacijom prometa, u obračunskom periodu od godinu dana, u visini 20 prosečnih bruto ličnih dohodaka na nivou Republike Srbije, što prema poslednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku Republike Srbije, iznosi 1.822.640,00 RSD sa PDV-om, za jednu osobu sa invaliditetom
  3. Plaćanje penala - mesečno plaćanje u iznosu polovine bruto ličnog dohotka u Republici Srbiji za jednu osobu sa invaliditetom, što iznosi 44.947,00 RSD mesečno odnosno 539.364,00 RSD godišnje (prema podacima Republičkog zavoda za statistiku od maja 2021.)

Suština prednosti saradnje sa nama se ogleda u tome da firma izdvaja svakog meseca određena sredstva za neki potrošni materijal ili usluge, ali istovremeno po osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom plaća i penale ukoliko nema regulisanu obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Kupujući potrošni materijal i proizvode iz našeg asortimana ili koristeći naše usluge, firma dobija mogućnost neplaćanja penala. Podrazumeva se da mi robu i usluge isporučujemo u zahtevanom kvalitetu i po cenama koje firmi, u svakom slučaju, omogućavaju nesumnjivu uštedu u ukupnom trošku.

PROIZVODI


promobox


sdpslogoViline vode 47, Palilula
11060 Beograd
+381 11 260 3584 .:. office@sdps.rs


fer proizvod


 

Viline vode 47, Palilula
11060 Beograd
+381 11 260 3584 .:. office@sdps.rs